Darovať teraz

Správa od Magnusa MacFarlane-Barrowa, zakladateľa a riaditeľa Mary’s Meals


Môže sa zdať, že utrpenie spôsobené Covidom nám zasahuje do všetkého a neustáva. Niekedy je ťažké vedieť reagovať na nepoznané, nevítané skúsenosti, ako sú odlúčenie od našich milovaných, finančné ťažkosti, nemožnosť detí chodiť do školy, a to, ako nám to opakovane narušuje naše plány. Včera som sa toho veľa naučil z telefonátu s niekým, kto zažíva všetky tieto utrpenia oveľa intenzívnejšie, ako by som si vedel predstaviť. Bol to rozhovor, ktorý ma zahanbil a novým spôsobom mi odhalil krásu a dôležitosť Mary’s Meals.

Telefonoval som s priateľkou z dôveryhodnej partnerskej organizácie v Etiópii, ktorú ponechám v anonymite kvôli jej bezpečnosti. Podarilo sa mi s ňou porozprávať napriek výpadkom komunikácie, ktoré odrezali väčšinu regiónu Tigraj, odkedy tam v novembri vypukol konflikt. Je našou dobrou priateľkou, ktorá je už niekoľko rokov súčasťou rozdávania jedál Mary’s Meals chudobným deťom v Tigraji. Náš telefonát často prerušovala streľba.

Najprv mi opísala nepredstaviteľnú hrôzu, ktorá sa deje okolo nej. Ľudia v Tigraji žijú v strachu z hroziaceho vyhladovania. Brutálne boje, ktoré sa odohrávajú mimo pozornosti sveta, prinútili mnohých utiecť zo svojich domovov. Mesto Mekelle ochromili vysídlenci, ktorí prichádzajú bez akýchkoľvek vecí. Mnohými z nich sú deti bez sprievodu, ktoré stratili rodičov. Pravdepodobne sú medzi nimi deti, ktoré zvykli jedávať jedlá Mary’s Meals v škole, pretože pred týmto konfliktom sme podávali jedlo 24 230 deťom v tomto regióne každý deň.

Životy týchto detí sa zmenili na nepoznanie. A preto sa musia zmeniť aj naše plány. Zatiaľ spočívajú v robení čohokoľvek, čo sa dá, aby sme udržali tieto deti nažive v meste, kde každý bojuje o prežitie.

„Pokrytie základných potrieb týchto ľudí je prioritou číslo jeden,“ radila nám počas diskusie ohľadom našej reakcie na núdzovú situáciu. „Vidíme tu ľudí bez jedla, bez prístrešia, bez zdravotníckych potrieb a ak ich nepodporíme takto, potom očividne je ich osudom zomrieť. V podstate chcem povedať, že ak ich nepodporí niekto iný, títo ľudia nemajú šancu žiť. Je to otázka života a smrti.“

Rozprávala o mnohých ľuďoch v núdzi, ktorí sa obracajú na nich s prosbou o pomoc, tiež o tom, ako už porozdávali všetko, čo mali a tiež o aktuálnej situácii (keďže je zložité vybrať peniaze z banky a v meste je veľmi málo dostupných potravín): „V Mekelle už nie sú bohatí a chudobní. Sme v tom všetci spolu.“ Opisovala, ako jej priatelia doktori sa snažia vyšetriť zástupy pacientov každý deň bez toho, že by oni sami mali dostatok jedla. Vysvetlila nám, ako napriek neexistujúcim dodávkam humanitárnej pomoci z iných miest spolupracuje s komisiou miestnych charitatívnych organizácií v Mekelle, aby vyzbierali podarované šaty a deky pre tých, ktorí prichádzajú bez akýchkoľvek vecí.

Ľudia v Tigraji veľmi naliehavo potrebujú našu pomoc, ale načakajú na ňu pasívne, ani sa neoddávajú sebaľútosti, napriek tejto hroznej situácii. Tí, čo môžu, hrdinsky pomáhajú ľuďom okolo nich. Približne 4,5 milióna ľudí naliehavo potrebuje jedlo. Nedávna správa z OSN tiež vyjadrila obavy, že Covid sa šíri nekontrolovateľne medzi vysídlencami, ktorí nemajú dostatočné ubytovanie ani zdravotnú starostlivosť.

Táto pandémia nás okráda o mnoho vecí, ale nemôže nám vziať našu dobročinnosť. A zatiaľ čo naďalej bojujeme vlastnú neutíchajúcu bitku s Covidom, nemôžeme zabudnúť na našich najchudobnejších bratov a sestry a ich zúfalý boj o prežitie. Toto nie je čas pozerať sa na seba. „Sme v tom všetci spolu,“ povedala naša priateľka o ľuďoch v Mekelle, ale mohla to povedať o ľuďoch celého sveta.

„Poznáte to príslovie,“ pokračovala, „v núdzi poznáš priateľa.“ Mary’s Meals boli vždy naši priatelia. V každej situácii naozaj cítime, že Mary’s Meals sú členmi našej rodiny... ktorí sa nás snažia svojou láskou a záujmom upokojiť, a to je veľmi, veľmi dôležité.

„Preto by som vás chcela poprosiť, aby ste vy poprosili ľudí o modlitbu za nás. Ó, Bože môj! Prepáčte, momentálne sa tu veľa strieľa, neviem prečo. Som naozaj dojatá, cítim, že som milovaná a je o mňa postarané. Som skutočne veľmi vďačná všetkým v Mary’s Meals, vaša podpora a láska pre nás veľa znamená, obzvlášť v tejto chvíli...“

Oddanosť Mary’s Meals, ktorá dojala našu priateľku k slzám, je v skutočnosti vaša oddanosť. Zakúsil som ju prekvapivými spôsobmi tiež minulý rok. Aj uprostred nových výziev ste naďalej dávali a delili sa s tým, čo máte, aby deti mohli jesť. Vďaka vám sme dodržali náš prísľub 1,6 miliónu detí, aj keď mnohé do školy nechodia kvôli Covidu. A vďaka vám sme mohli zapojiť do nášho programu mnoho tisícov ďalších detí počas roku 2020.

Verím, že aj v tomto čase, keď potreby najchudobnejších ľudí vo svete sú naliehavejšie ako kedykoľvek predtým, na nich nezabudnete. Že spoločne preukážeme našu lásku k týmto deťom a našim núdznym priateľom v Etiópii, kde práve teraz môže náš dôveryhodný partner využiť naše dary na pomoc tým, ktorým hrozí vyhladovanie. Spolu s našou priateľkou vám z celého srdca ďakujem za vašu podporu, priateľstvo a lásku.

Nech vás žehná Pán,

Magnus MacFarlane-Barrow


Prosíme, pomôžte!